Legalizacija objekata

Pomozite sebi, preskočite redove i nervozu, olakšajte sebi i uvećajte Vaš kapital legalizacijom svoje imovine. JEFTINIJE I LEŽERNIJE URADITE TO KOD NAS:

 1. Obračun učešća u troškovima građevinskog zemljišta koji vas očekuju, a prema važećim propisima (sl. list grada Novog Sada) i merilima za utvrđivanje naknade građevinskog zemljišta po zonama grada:
 • naknada za pripremu zemljišta
 • naknada za prethodna ulaganja
 • položajna renta
 • naknada za komunalno opremanje građevonskog zemljišta
 1. Legalizacija objekta bez nervoze i muke, prioritetno i brzo:
 • izrada projekta izvedenog stanja
 • prijava, zahtev za legalizaciju
 • priprema i izrade potrebne dokumentacije
 • kalkulacija očekivanih troškova
 • sprovođenje legalizacije
 • etažiranje
 • urbanistički projekti parcelacije i preparcelacije
 • prevedite svoju njivu u građevinski plac
 1. Uknjižba vašeg vlasništva u SUDSKI REGISTAR i KATASTARSKE KNJIGE:
 • registrujte svoju imovinu na legalan i pravi način
 • budite stvarni vlasnik svoje imovine i steknite pravo na hipotekarni kredit i put u budućnost
 • procenite vrednost svoje imovine
 1. Obezbedite UTU uslove, GRAĐEVINSKU DOZVOLU i TEHNIČKI PRIJEM OBJEKTA